montaż

Naturalny kamień jest specyficznym materiałem stosowanym w budownictwie i dlatego wymaga nieco odmiennego w stosunku do materiałów ceramicznych podejścia do jego montażu. Nieumiejętna technika montażu może całkowicie popsuć efekt końcowy.Poniższe wskazówki mogą pomóc Państwu ustrzec się od najczęściej  popełnianych błędów.

 

 • Przy zakupie przewidzieć ilość potrzebnego materiału z zapasem na odpady występujące przy montażu – zakupiony później z innej partii materiał może się nieco różnić pod względem odcienia, koloru oraz charakterystyki użylenia.
 • Płyty kamienne należy przenosić i magazynować możliwie w pozycji pionowej
 • Unikać uderzania krawędziami płyt o siebie, aby nie doprowadzić do ich wykruszania się. Ewentualnie uszkodzone w ten sposób płyty można jeszcze wykorzystać na elementy okładziny wymagające przycięcia.
 • Przed montażem wyjąć z opakowania i rozłożyć „na sucho” możliwie jak najwięcej płyt w celu ich doboru pod względem kolorystyki, charakteru występujących wtrąceń lub użyleń a następnie wyboru miejsca ich montażu. Najlepszy efekt daje dokładne wymieszanie płyt tak, aby podobne do siebie płyty ze sobą nie sąsiadowały.
 • Stosować elastyczne kleje wg zaleceń producentów  (w przypadku białych marmurów lub innych kamieni naturalnych posiadających wyraźnie krystaliczną budowę i w związku z tym w mniejszym lub większym stopniu przepuszczających światło, musi to być biały klej)
 • W przypadku występowania dylatacji należy pamiętać o uwzględnieniu jej przy planowaniu rozmieszczenia płyt na powierzchni montażowej.
 • Zaleca się układać płyty z fugą o szerokości minimum 1 mm.
 • Stosować elastyczną fugę.
 • Kolor fugi powinien być możliwie zbliżony do koloru kamienia.
 • Fugować po impregnacji kamienia (w razie wątpliwości należy zasięgnąć fachowej porady)
 • Kamień należy impregnować wyłącznie preparatami przeznaczonymi odpowiednimi do jego rodzaju stosując się do wskazówek producenta.
 • Przed impregnacją należy dokonać próby na niewielkiej próbce pochodzącej z odciętej płytki tak, aby sprawdzić działanie preparatu na dany kamień.
 • Impregnacji dokonywać przed fugowaniem po dokładnym wyschnięci kamienia i podłoża.
 • Zaleca się dodatkowo zabezpieczyć również fugi przed nasiąkaniem.
 • Ponieważ żaden producent impregnatów nie daje 100% pewności zabezpieczenia kamienia przed nasiąkaniem, dlatego w przypadku rozlania się barwnego płynu nie należy zwlekać z jego wytarciem

 

 

UWAGA:

 

 • Zakupione płytki należy sprawdzić przed ich ułożeniem. Po montażu płytek reklamacje nie będą uwzględniane.
 • Preparaty impregnujące zabezpieczają kamień przed nasiąkaniem wnikając do jego wnętrza lecz nie tworzą na jego powierzchni żadnej dodatkowej mechanicznej warstwy ochronnej.
 • W przypadku trawertynów wypełnienie naturalnych otworów (charakterystycznych dla tej grupy naturalnych kamieni) z zastosowaniem żywic poliestrowych bądź szpachli cementowych nie oznacza, że materiały wypełniające tworzą jakiejkolwiek warstwy na powierzchni płyt i tak, jak inne wyroby z naturalnego kamienia wymagają dodatkowej impregnacji.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, zastosowania niewłaściwych fug, impregnatów oraz materiałów klejących nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.